Putra putri Sayyidina Husin ra.

 

 

 

        Sayyidina Husin ra dikaruniai oleh Alloh swt enam orang  putra:      

                         1. Abdulloh. 

                         2.Ali Al Akbar.                                                            

                         3.Ali Al Aushot.     (Ali Zainal Abidin) 

                         4.Ali Al Asghor

                         5. Muhammad.                                   

                         6. Ja’far.

           Dan tiga orang  putri ;

                         1. Zainab.

                         2. Sukainah.

                         3. Fathimah.

 

           Dari enam putra Sayyidina Husin ra yang selamat dari kekejaman tentara Ibnu Ziyad di Karbala adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin ra. Dan dari beliaulah berlanjut keturunan Sayyidina Husin ra.