Putra putri Sayyidina Hasan ra.

      

 

        Sayyidina Hasan ra. mempunyai sebelas orang putra ;

 

                         1. Abdulloh.                           2. Qosim

                         3. Hasan.                                4. Zeid.                          

                         5. Umar.                                 6. Abdulloh.

                         7. Abdurrohman.                    8. Ahmad..

                         9. Ismail.                              10. Husin.

                       11. Agil.      

        

        Dan satu putri namanya Fathimah. Beliau adalah istri Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husin  ra atau ibu dari Sayyidina Muhammad Al Bagir ra bin Ali Zainal Abidin, rodiallohu anhum ajmain.        

      

        Itulah putra putri Sayyidina Hasan ra. Dan demikian sedikit dari Biografi atau sejarah Sayyidina Hasan ra yang dapat kami sampaikan.