MEDIA DAKWAH UNTUK KALANGAN SENDIRI                                                 TIDAK ADA ORANG ISLAM YANG MENIKAHKAN PUTRINYA DENGAN ORANG SYIAH                                                 SAAT INI MASYARAKAT SEDANG DIHADAPKAN PADA SATU KEADAAN YANG SANGAT MERESAHKAN                                                 SESEPUH DAN TOKOH TOKOH HABAIB DI HADRAMAUT DAN HAROMAIN PRIHATIN DAN RESAH                                                  FIRQAH SYIAH IMAMIYAH ITSNA ASYARIYAH YANG TERDAPAT DI NEGARA KITA INI KAFIR ATAU ISLAM ?                                                 KEBANYAKAN MEREKA HANYA MEMBACA BUKU BUKU DIAYAH ( PROPAGANDA ) YANG DITULIS OLEH PROPAGANDIS PROPAGANDIS SYIAH YANG MEMANG DISEBAR LUASKAN OLEH GOLONGAN SYIAH DALAM USAHA MEREKA MENGELABUHI TOKOH TOKOH KITA                                                APABILA MEREKA BERKEYAKINAN BAHWA ALQURAN  MUHARROF ( ARTINYA AlQURAN YANG ADA SEKARANG INI TIDAK ORSINIL DAN SUDAH DIRUBAH OLEH PARA SAHABAT ) MAKA MEREKA ITU KAFIR ( HABIB UMAR )                                                 KOMENTAR ALBAYYINAT MENGENAI PERNYATAAN PROF. UMAR SYIHAB YANG MENGATAKAN BAHWA SYIAH ITU TIDAK SESAT                                                                                             (SYAFI'I, MALIKI, HANAFI DAN HAMBALIi) ......... DAN TIDAK MENGIKUTI MADZHAB SYI'AH.........KEDUANYA ADALAH AHLI  BID'AH ( K.H HASYIM AS'YARI )    

 BULETIN